ALLMÄNNA VILLKOR

 

Uppdaterad: 2023-11-09

Tack för att du använder våra tjänster. Våra “Tjänster” omfattar vår webbplats, vår app och de coachingtjänster som du ansluter dig till via vår webbplats eller app. Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkor”) noggrant. Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa Villkor och vår Integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa får du inte ladda ner eller använda våra Tjänster (om du redan har laddat ner vår app måste du radera den omedelbart). 

Vilka vi är och vad detta avtal innebär
Vi är PT Molnar, ett företag registrerat i Ungern. Vårt företags registreringsnummer är 145 422 994 (Ungerskt TAJ-nummer). Vårt registrerade momsnummer är HU8468034797.

Dessa Villkor reglerar din tillgång till och användning av våra Tjänster. I dessa Villkor anges följande: 

 1. Vilka är vi och vad detta avtal innebär
  Vi är PT Molnar, ett företag registrerat i Ungern. Vårt företags registreringsnummer är 145 422 994 (Ungerskt TAJ-nummer). Vårt registrerade momsnummer är HU8468034797.

  Dessa Villkor reglerar din tillgång till och användning av våra Tjänster. I dessa Villkor anges följande:

  – Dina juridiska rättigheter och skyldigheter;
  – Våra juridiska rättigheter och skyldigheter, och
  – Viss viktig information som krävs enligt lag.

 2. Hur du kontaktar oss
  Kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig. Om du av någon anledning vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande på hello@ptmolnar.se.
  Hur vi kommer att kommunicera med dig. Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det via e-post, SMS eller förbetald post med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss. Genom att registrera dig för att bli kontaktad på vår webbplats godkänner du att vi (eller vår representant) kan kontakta dig för att berätta mer om våra tjänster.

 3. Hur du kan använda våra tjänster
  I utbyte mot att du samtycker till att följa dessa Villkor får du:
  – Ladda ner en kopia av vår webbplats och app till din personliga enhet och använda tjänsterna endast för personliga ändamål.
  – Om du laddar ner vår app, ta emot och använda alla kostnadsfria app-uppdateringar med “patches” och felkorrigeringar som vi kan tillhandahålla dig.
  – Beställa coachingtjänster från oss, som vi kan gå med på att tillhandahålla dig på de villkor

  Du måste vara minst 18 år gammal eller ha föräldrarnas samtycke för att acceptera dessa villkor och ladda ner eller använda våra tjänster. Om du är under 18 år och har föräldrarnas samtycke rekommenderar vi att dina föräldrar deltar i ditt coachningstillfälle och att de ger dig råd om din användning av våra tjänster. Om du är under 18 år och inte har fått dina föräldrars samtycke till att delta i en coachingsession med oss kan vi inte acceptera dig som kund. Alla planer som levereras som en del av tjänsterna (t.ex. måltids- och träningsplaner) kan nås online.

  Tillgången till alla planer upphör när tjänsterna avslutas (du uppmanas därför att spara/utskriva alla planer när det passar dig).

 4. Användningen av våra tjänster sker på egen risk (vi ger inte medicinsk rådgivning)
  Vi erbjuder inga medicinska eller professionella råd som du bör förlita dig på. Innan du påbörjar ett tränings- eller kostschema bör du rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal för att avgöra om det är rätt för dig. Om du upplever svimningar, yrsel, andfåddhet eller smärta under träningen ska du omedelbart sluta och uppsöka läkare. Träning innebär en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på eget ansvar. Användning av en måltidsplan är helt och hållet på egen risk. Du ska själv granska innehållet för att kontrollera att eventuella allergier och intoleranser är förenliga med planen. Våra Tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling. Våra Tjänster tillhandahålls endast för allmän information och underhållning. Observera nedanstående lista över icke uttömmande risker och krav när du använder våra tjänster:
  – Allergier och intoleranser som kan påverka vår förberedelse av kostplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret.
  –  Skador, sjukdomar och sjukdomar som kan påverka vår utarbetande av träningsplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret.
  – Läs alltid noggrant igenom din matplans innehåll/ingredienser för att kontrollera om det finns livsmedel som du är allergisk eller intolerant mot.
  –  Se alltid till att du har tillräckligt med utrymme när du utför någon aktivitet.
  –  Se till att ingenting runt omkring dig kan orsaka skada eller rörelsehinder.
  – Om du väljer att använda någon träningsutrustning är det på egen risk.
  – Begränsning av kcal-intaget kan i vissa fall leda till ångest, ätstörningar, depression, trötthet och andra relaterade psykiska och fysiska hälsoproblem.
  – Rådgör alltid med en dietist och/eller läkare innan du påbörjar något fitness- eller hälsoprogram i allmänhet.

 5. Viktiga förbehåll

  Det är UTANFÖR vårt verksamhetsområde att FÖRSKRIVA ett specifikt tillskott eller en särskild dosering till våra klienter. Vi gör särskilt inte:
  – Förskriva dieter eller kosttillskott för att behandla medicinska och kliniska tillstånd.
  – Förskriva dieter för att behandla symtom på medicinska och kliniska tillstånd.
  – Diagnostisera medicinska tillstånd. Vi erbjuder endast inspiration och vägledning för måltidsplanering, och våra måltidsplaner är avsedda att fungera som uppmuntran till att äta magert protein och näringsrika grönsaker och tillgodose dina dagliga behov av makronäringsämnen. Vi skriver dock inte ut några måltidsplaner eller försöker diagnostisera och/eller behandla tillstånd som du kan lida av.

 6. Beställning av coachingtjänster

  Du kan beställa våra tjänster genom att registrera dig via kontaktformuläret på vår webbplats. Vi eller vår säljare kommer sedan att kontakta dig för att få veta mer om dig och dina önskemål. Om det passar mellan oss kommer du att få ett e-postmeddelande med detaljerna för din coachning enligt överenskommelse mellan oss, samt en betalningslänk. Vi accepterar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig för att acceptera beställningen. Då kommer vårt avtal om coachingtjänster att börja gälla mellan dig och oss.

  Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta och kommer inte att debitera dig för coachingtjänsterna. Detta kan bero på oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte kunde planera för, att en kreditupplysning som vi har fått för dig inte uppfyller våra minimikrav eller för att vi har identifierat ett fel i priset eller beskrivningen av tjänsterna.

  Det avtal som du kan ingå kan ha följande språk: Svenska och engelska. Kontakta oss om du vill få avtalet på engelska.

  Du kan när som helst ändra informationen i din beställning tills den har godkänts genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@ptmolnar.se.

  När en beställning har godkänts kommer en kopia av dessa villkor att skickas till dig direkt via e-post tillsammans med en orderbekräftelse. När beställningen är slutförd kommer tjänsten att vara tillgänglig för dig i enlighet med vad som anges i din orderbekräftelse.

  Tjänsten kommer att fortsätta (och dessa villkor kommer att fortsätta att gälla) under hela den tid som ditt program pågår.

 7. Betalningsvillkor
  Alla tjänster som ska betalas kommer att visas före betalningen och innehåller en översikt över varje månads betalningar. Alla avgifter, kostnader, moms och leveranskostnader (om tillämpligt) ingår i priset (vilket kommer att specificeras ytterligare under kassan). Betalning kan ske på en gång (i förskott) eller i månatliga efterskott (enligt vad som anges i beställningsformuläret). Om du samtycker till att ta emot våra betalda tjänster (inklusive våra coachningstjänster) kommer du att registreras för betalning via en tredjepartstjänst. Vi använder det betalningssystem som levereras av Stripe och som är vanligt förekommande runt om i världen.

  Vid automatisk registrering krypteras dina kortuppgifter under överföringen genom SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Denna kryptering garanterar en hög säkerhetsnivå när det gäller obehörig åtkomst till dina uppgifter.

  Betalningsvillkoren beror på de exakta tjänster som du och vi har kommit överens om. Om du samtycker till att ta emot våra betalda tjänster (inklusive våra coachningstjänster) kommer du att registreras för betalning via en tredjepartstjänst. Varje betalning via denna tjänst befriar dig effektivt från din betalningsskyldighet. En kopia av dessa betalningsvillkor finns i din orderbekräftelse.

 8. Vilka enheter kan jag använda appen på?

  Du kan endast ladda ner, installera och använda appen på en enhet som du äger eller har tillstånd till att använda för dessa ändamål. Du är ansvarig för att följa dessa Villkor och för all användning av appen på en annan enhet, oavsett om du äger enheten eller inte och/eller om sådan användning sker med din vetskap eller med ditt samtycke.

 9. Om du laddar ner vår app gäller även appbutikens villkor
  De sätt du kan använda vår app kan vara föremål för Apple App Store- eller Google Play Stores (en Appbutik) regler och policyer. Appbutikens regler och policyer kommer att gälla i stället för dessa Villkor när det finns skillnader mellan dem.
 10. Kompatibel anordning
  Appen ska endast laddas ner till och installeras på en kompatibel enhet. Läs Appbutikens listan för appen innan du laddar ner den för att se till att din enhet är kompatibel.

 11. Uppdateringar och ändringar av tjänsterna

  Då och då kan vi komma att uppdatera och ändra Tjänsterna (inklusive vår app och webbplats) för att förbättra prestandan, öka funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystemet eller åtgärda säkerhetsproblem. Se till att du accepterar alla uppdateringar av Tjänsterna, inklusive vår app. Du kommer att informeras om alla betydande ändringar i appen och alla uppdateringar kommer att tillhandahållas kostnadsfritt.

  Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du väljer bort automatiska uppdateringar kan det hända att du inte kan fortsätta använda våra Tjänster (inklusive vår app) eller att funktionaliteten blir nedsatt. Om en uppdatering i sig skulle minska funktionaliteten eller din förmåga att använda vår tjänst får du säga upp din prenumeration inom 30 dagar från meddelandet.

  Observera att appen kan omfattas av dina lokala lagar om försäljning av varor och att de regler om bristande överensstämmelse och defekter som finns i sådana lagar gäller för appen.

 12. Ditt konto

  Du måste hålla alla inloggningsuppgifter som exempelvis användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor konfidentiella och får inte avslöja dem för någon annan person. Om du har någon anledning till att tro att uppgifterna har äventyrats måste du omedelbart återställa dem med hjälp av vår funktion “Glömt lösenord”.

  Du får inte under några omständigheter låta någon annan person få tillgång till plattformen med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Det kommer inte bara att påverka Tjänsternas funktionalitet, då statistik och spårning inte kommer att vara korrekt, utan du kommer också att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas av en person som använder ditt konto, oavsett om det sker med eller utan din vetskap eller ditt samtycke Att låta andra få tillgång till Tjänsterna med hjälp av dina inloggningsuppgifter är ett brott mot dessa

  Villkor och kan leda till att din rätt att använda tjänsterna dras in eller att vi avslutar din rätt att använda Tjänsterna.

 13. Du får inte överföra tjänsterna till någon annan
  Vi ger dig en personlig rätt till att använda Tjänsterna enligt dessa Villkor. Du får inte överlåta Tjänsterna till någon annan, vare sig mot betalning, för någon annan kompensering eller gratis, förutom i enlighet med villkoren i Appbutiken. Om du ska sälja en enhet på vilken vår app är installerad måste du ta bort appen från den.

 14. Din integritet
  Vi använder endast de personuppgifter som vi samlar in genom din användning av våra Tjänster på de sätt som anges i vår Integritetspolicy https://eu.lenus.io/fitspolurre/data-policy?locale=sv-SE.Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Det innebär att det finns en risk att all information som du skickar med hjälp av våra tjänster (inklusive vår webbplats eller app) kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

 15. Immateriella rättigheter

  Alla immateriella rättigheter i Tjänsterna (inklusive vår app och webbplats) i hela världen tillhör oss och våra licensgivare. Rättigheterna till Tjänsterna är licensierade (inte sålda) till dig. Du har inga immateriella rättigheter i eller till Tjänsterna annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa Villkor.

  Dessa Villkor ger dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda våra Tjänster. Vi beviljar dig denna rättighet endast för att ta emot Tjänsterna på det sätt som tillåts i dessa Villkor.

  Våra Tjänster (inklusive vår app och webbplats) är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda Fitspolurre AB-namnet eller något av Fitspolurre

  AB-varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner och äganderätter (oavsett om de tillhör oss eller våra licensgivare). Alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra

  Tjänster (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig) är och förblir vår och våra licensgivares exklusiva egendom.

  All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du lämnar om våra Tjänster (inklusive vår app och webbplats) är helt frivilliga och vi kan använda sådana kommentarer, förslag eller återkoppling som vi anser lämpligt utan någon skyldighet gentemot dig.

  Vi kommer att behandla allt innehåll som du laddar upp via Tjänsterna som tillhörande oss. Du får inte ladda upp något innehåll om du inte har rätt till att göra det och om innehållet uppfyller kraven i avsnittet Licensbegränsningar nedan.

  Om någon annan hävdar att våra Tjänster eller deras användning i enlighet med dessa Villkor gör intrång i deras immateriella rättigheter är vi ansvariga för att utreda och försvara detta krav.

 16. Licensbegräsningar

  Du samtycker till att du:
  –  Inte underlicensiera eller på annat sätt göra våra Tjänster (inklusive appen eller något tränings- eller kostschema) tillgängliga för någon annan person utan föregående skriftligt samtycke från oss;
  – inte kopiera Tjänsterna (inklusive vår app och webbplats), förutom som en del av den normala användningen av Tjänsterna eller när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet;
  – inte översätta, sammanfoga, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller delar av Tjänsterna (inklusive appen och webbplatsen);
  – inte kombinera eller införliva Tjänsterna i eller med andra program, utom när det är nödvändigt för att använda Tjänsterna på enheter som tillåts i dessa villkor;
  – inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa derivatverk baserade på hela eller någon del av Tjänsterna, även inte försök till att göra något sådant;
  – följer alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller för den teknik som används eller stöds av Tjänsterna.

 17.  Begränsningar för godtagbar användning
  Du får endast använda våra Tjänster (inklusive vår app och webbplats) för lagliga ändamål. Du får:
  –  Inte använda Tjänsterna på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor;
  – Inte handla bedrägligt eller illvilligt;
  – Inte tillträda, använda, distribuera eller överföra skadlig kod, t.ex. virus eller skadlig data, till Tjänsterna (inklusive appen eller webbplatsen) eller något operativsystem;
  – inte göra intrång i våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter i samband med din användning av Tjänsterna;
  – Inte överföra något material som är ärekränkande, diskriminerande, hotfullt, obscent, sexuellt explicit, stötande eller på annat sätt stötande i samband med din användning av Tjänsterna;
  – Inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare; och
  – Inte samla in eller skörda information eller data från Tjänster, våra system eller försöka avkoda överföringar till eller från servrar som kör Tjänsterna. Om du deltar i gruppchatten i vår app måste du också:
  – inte sprida farlig information eller felaktig information (t.ex. inspirera andra användare av appen att inte äta);
  – Inte diskutera eller organisera brottslig verksamhet;
  – Inte sprida skräppost/reklam, och
  – Inte delta i hatprat, kroppsnegativitet eller mobbning. Vi förbehåller oss rätten att permanent radera ditt innehåll och/eller konto om vi upptäcker att du bryter mot dessa regler.

 18. Vårt ansvar för förlust eller skada som du drabbas av
  Begränsningar av Tjänsterna. Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal.

  Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

  Säkerhetskopiera innehåll och data som används i appen. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar allt innehåll och all data som används i samband med appen för att skydda dig själv i händelse av problem med appen eller Tjänsterna.

  Vi ansvarar inte för förseningar som ligger utanför vår kontroll. Om vårt tillhandahållande av coachingtjänsterna försenas på grund av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att informera dig om detta och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Om vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar som orsakas av händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att diskutera dina eventuella rättigheter att avsluta avtalet och få en återbetalning för tjänster som du har betalat för men inte fått.

 19. Ansvarsbegränsningar
  För tydlighetens skull begränsar dessa villkor inte vårt ansvar för bedrägeri, bedräglig vilseledning, dödsfall, personskada eller något annat ansvar i den mån tillämplig lag skulle förbjuda en sådan begränsning.

  Begränsning av skadestånd

  INGEN FALL SKA PT Molnar, SINA DIREKTÖRER, FÖRETAGSCHEFER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA,

  AGENTER ELLER AFFILIATER, ANSÄTTAS TILL DEN ANDRA PARTEN FÖR FOLKESKADA, TILLFÄLLIGA,

  INDIREKTA, SPECIALA, STRAFFLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADESTÅL, KOSTNADER ELLER

  UTGIFTER (INKLUDERADE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER

  OCH/ELLER FÖRLORADE BESPARINGAR), OAVSETT OM DE GRUNDAR SIG PÅ ETT KRAV ELLER EN

  TALAN OM KONTRAKT, GARANTI, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, SOM HÄRRÖR

  FRÅN ETT BROTT ELLER PÅSTÅTT BROTT MOT DESSA VILLKOR ELLER FRÅN ANVÄNDNINGEN AV

  TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA AVTAL.

  Ansvarsbegränsning

  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR BROTT ELLER PÅSTÅTT

  BROTT MOT DESSA VILLKOR MED AVSEENDE PÅ ANSPRÅK ENLIGT DETTA AVTAL ÖVERSTIGA ETT

  HÖGSTA SAMMANLAGT BELOPP SOM MOTSVARAR DET BELOPP SOM DU BETALAT TILL OSS UNDER DE SEX MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR ANSPRÅKET.

  Tillämplighet

  OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA ÄVEN OM

  PARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR OCH TROTS ATT NÅGOT

  VÄSENTLIGT SYFTE MED DEM INTE HAR UPPNÅTTS.

 20. Vad som händer om du inte lämnar nödvändig information till oss
  Vi kan behöva viss information från dig så att vi kan tillhandahålla våra coachingtjänster till dig, exempel om din kropp och ditt välbefinnande, inklusive längd, vikt, kroppsstatistik, träning, humör, måltider, kost och allmänt välbefinnande. Vi kommer att kontakta dig för att be om denna information.

  Om du inte ger oss denna information inom en rimlig tid efter att vi har bett om den, eller om du ger oss ofullständig eller felaktig information, kan vi antingen avsluta avtalet eller ta ut en extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för det extraarbete som krävs till följd av detta. Vi är inte ansvariga för att Tjänsterna levereras sent eller att någon del av dem inte levereras om detta beror på att du inte ger oss den information vi behöver inom en rimlig tid efter att vi har bett om den.

 21. Vi ansvarar inte för andra webbplatser
  Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som inte tillhandahålls av oss. Sådana oberoende webbplatser står inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicy (om det finns någon).

  Du måste göra din egen oberoende bedömning om du vill använda sådana webbplatser, inklusive om du vill köpa produkter eller tjänster som erbjuds av dem.

 22. Upphävande av detta avtal

  Du kan välja att avsluta ditt avtal med oss i slutet av din minsta bindningstid. För att göra detta måste du meddela oss minst en månad i förväg. Om du avslutar vårt avtal på detta sätt kommer din uppsägning att gälla först från och med den första dagen i följande faktureringsperiod.

  Om du inte följer dessa Villkor (inklusive underlåtenhet att betala). Vi kan när som helst avsluta dina rättigheter att använda Tjänsterna genom att kontakta dig om vi rimligen anser att du inte har följt dessa Villkor på ett allvarligt sätt. Detta kan inkludera om du underlåter att göra en betalning. Om det du har gjort kan rättas till kommer vi att ge dig en rimlig möjlighet att göra det. Om vi upphör din rätt att använda Tjänsterna på detta sätt kan vi behålla betalningar som du redan har gjort för att täcka våra kostnader och/eller kompensera oss för våra förluster som beror på att du inte har följt villkoren.

  Vi kan avsluta avtalet om det blir omöjligt eller opraktiskt att tillhandahålla Tjänsterna (eller en del av Tjänsterna, t.ex. appen). Om vi beslutar att avbryta eller sluta tillhandahålla någon del av våra Tjänster på detta sätt kommer vi att meddela dig om detta. Om du har betalat för våra tjänster i förväg kan du ha rätt till en proportionell återbetalning av de pengar du har betalat i förväg och för den tid du inte har kunnat använda våra Tjänster på grund av att vi har avslutat avtalet.

  Utöva din rätt att ändra dig (lagen om distansavtal). Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att du kan få tillgång till digitalt innehåll i form av övningar, träningsprogram och kostplaner innan din normala 14-dagars ångerperiod har löpt ut.

  Därför avstår du uttryckligen från din ångerrätt från det ögonblick du får tillgång till ditt digitala innehåll. Fram till dess att du får tillgång har du ångerrätt enligt de allmänna reglerna i konsumentavtalslagen.

  Meddelandet om återkallelse måste lämnas digitalt via e-post till hello@ptmolnar.se och måste tas emot av oss innan du har fått tillgång till det digitala innehållet. I ämnesfältet ska du skriva “Återkallelse”. Du kan också välja att använda standardformuläret för ångerrätt, som du kan ladda ner här.

  Dina juridiska rättigheter. Vi har en rättslig skyldighet att tillhandahålla Tjänster som är förenliga med detta avtal. Ingenting i dessa Villkor påverkar dina juridiska rättigheter. Om detta avtal upphör att gälla:
  – Måste du avsluta all verksamhet som är tillåten enligt dessa Villkor, inklusive din användning av appen och coachingtjänsterna;
  – Måste du radera eller ta bort appen från alla enheter som du har i din ägo och omedelbart förstöra alla kopior av appen som du har och bekräfta för oss att du har gjort detta;
  – Kan vi eventuellt få fjärråtkomst till dina enheter och ta bort appen från dem samt sluta ge dig

  tillgång till supporttjänsterna.

 23.  Vi kan överföra detta avtal till någon annan

  Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation, t.ex. om vi förvärvas av en tredje part, förutsatt att vi förblir ansvariga gentemot dig för att den överlåtande parten utför sitt arbete. Vi kan alltid överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation i samband med en företagsförsäljning. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen om detta och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt dessa Villkor.

 24. Du behöver vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan
  Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen godkänner det.

 25. Rättigheter  för tredje parter
  Appbutiken och dess företagsgrupp kan tillämpa dessa Villkor för vår räkning för att se till att du följer dem. Utöver detta har tredje part inga rättigheter att tillämpa dessa Villkor.

 26. Om en domstol anser att en del av detta avtal är olagligt, fortsätter resten att gälla

  Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de övriga punkterna att förbli fullt giltiga och effektiva.

 27. Även om vi dröjer med att verkställa detta avtal, kan vi fortfarande verkställa det senare
  Även om vi dröjer med att tillämpa dessa Villkor kan vi fortfarande tillämpa dem senare. Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du måste göra enligt dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med anledning av att du inte följer dessa Villkor, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.
 28. Gällande lag och jurisdiktion
  Dessa Villkor regleras av svensk lag, förutsatt att detta lagval inte påverkar det skydd som du åtnjuter enligt den tvingande lagen i ditt hemland. Du kan väcka talan om tjänsterna vid behöriga domstolar.

 29. Alternativ tvistlösning

  Om du vill klaga på tjänsten kan du kontakta oss genom att skriva ett e-postmeddelande till hello@ptmolnar.se. Ditt klagomål kommer att behandlas vederbörligen i enlighet med marknadspraxis utan onödigt dröjsmål.

  Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ granskar fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ett klagomål kan du lämna in tvisten för lösning online till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning.

  Om en tvist inte kan lösas har konsumenten dessutom rätt att få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden för konsumenttvister (ARN, www.arn.se).